- Dream Bank やひこけいりん - http://www.yahikokeirin.com -

新潟の93期生、山崎寛巳、デビュー戦は5着(静岡)

新潟の93期生、山崎寛巳、デビュー戦は5着(1月2日・静岡)