- Dream Bank やひこけいりん - http://www.yahikokeirin.com -

【CLUB SPIRITS】上原七衣さん 日本競輪学校106期(女子3期)に合格

日本競輪学校の105期、106期(女子)入学試験の結果が12月20日に発表されました。

弥彦競輪サイクルチームCLUB SPIRITSで練習を積んだ上原七衣さんが106期(女子)に合格。女子3期生として、来年5月から日本競輪学校に入学することとなりました。

詳しくはKEIRIN.JPで